Xploit.no gjennomfører tekniske kurs i regi av KINS. Sjekk KINS sin hjemmeside for kursinformasjon.

Hacking og beskyttelse av trådløse nettverk

  • 2 dager.
  • Praktisk orientert, en rekke øvelser som tar for seg ulike teknikker for å bryte seg inn i trådløse nettverk.
  • Tema som gjennomgås er blant annet WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, Wifi Phishing, Wireshark analyse og Pineapple Wifi.

Hendelseshåndtering og digital bevisanalyse

  • 2 dager.
  • Praktisk orientert, en rekke øvelser som tar for seg hele forensic metodikken med innsamling, preservering og analyse av digitale bevis.
  • Tema som gjennomgås er blant annet rammeverk og metodikk, crime scene, innsamling av bevis, analyse av bevis.

De siste gjennomførte kursene scorer i snitt ca 5,8 av 6 på kursevalueringene.