Sårbarhetsskanning av webapplikasjoner

Har du en tjeneste som er eksponert mot Internett? Er du usikker på om denne tjenesten har noen sårbarheter? Bestill en sårbarhetsskanning fra oss, og få en rapport som viser sikkerhetstilstanden på tjenesten. Merk at dette ikke er en sårbarhetstest/penetrasjonstest. Det vi gjør er å skanne den oppgitte tjenesten med en kommersiell sårbarhetsskanner, og som etter et par timer med ekstensiv skanning avdekker hvilke sårbarheter tjenesten eksponerer.

Vi har over tid avdekket en rekke slike sårbarheter, alt fra informasjonslekkasje, uttrekk av brukernavn, denial of service sårbarheter, til sårbarheter som gjør det mulig å kompromittere hele tjenesten.

En slik rapport er et godt grunnlag til å vurdere om det er grunnlag til å gjennomføre penetrasjonstester. Slike tester starter som oftest med slike sårbarhetsskanninger.

Sårbarhetsrapporten koster 3.000 kr.

Bestill sårbarhetsskanning

 

Verification