Vennligst les igjennom bruksvilkårene for tjenestene på dette nettstedet.

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du nedenstående bruksvilkår.

TILLATELSE FRA SYSTEMEIER

Portskanningstjenesten tilbys til eiere og operatører av systemer/nettverk som er eksponert mot Internett. Portskanning skal bare utføres mot systemer og nettsteder som den registrerte brukeren har eksplisitt tillatelse til å gjennomføre.

Hvis du har et nettsted som betjenes av annen leverandør/i skyen, så må du tilsvarende innhente tillatelse fra leverandøren.

SAMTYKKEERKLÆRING

Brukeren er innforstått med at portskanningstjenesten kan oppfattes som et målrettet angrep og at slike skanninger kun skal utføres etter eksplisitt tillatelse fra systemeier.

Brukeren er innforstått med at resultatene fra portskanningstjenesten kun skal brukes til å avdekke faktisk tilstand for 1) overvåkning og kontroll, og 2) forbedre sikkerheten i de skannede systemene gjennom påfølgende tiltak. Resultatene skal ikke brukes som utgangspunkt for å penetrere de skannede systemene.

ENDRINGER AV BRUKSVILKÅRENE

Vi reserverer oss retten til å endre, legge til eller fjerne deler av bruksvilkårene til enhver tid. Vennligst sjekk disse vilkårene med jevne mellomrom for å sikre at du er klar over eventuelle endringer.

ANSVARSBEGRENSNING

Xploit.no er ikke juridisk ansvarlig for eventuelle tap eller skader som systemer blir påført gjennom tjenester på dette nettstedet.

KONFIDENSIALITET

Xploit.no er naturlig nok opptatt av informasjonssikkerhet. Portskanningstjenesten er kun tilgjengelig for registrerte brukere. Resultater av slike skanninger vil ikke deles med andre brukere eller til andre aktører/leverandører.